Førdefjorden Vel

Årsplan

Årsplan for Nordre Askvoll Helselag for 2010


Fysisk aktivitet:
• Gå-trim og turar i nærområdet og ein tur til Svanøya
• Rydde stiar og holde fram samarbeidet med Handikaplaget om badeplass ved Øyravatnet.
• Starte samarbeid med skulen eit samarbeid for å få meir fysisk aktivitet inn i skulen, hoppetaukonkurransen 19. april
• Medlemsfordelar

Eldre, familie, barn og ungdom
• Syng med oss
• laurdagskafé
• skulelunsj
• basar
• utdeling av julehelsingar
• helsingar til nyfødde
• eldremiddag på Høgda.

Organisasjon
• betre marknadsføringa av laget og auke medlemstalet
• halde kontakten med organisasjonen på fylkes- og landsplan

Kurs
• datakurs
• bruk av kart og kompass til turbruk
• Vi som ikkje kan synge kurs


Heile året:

Fjelltrimmen; Vi startar opp med nye turar tysdag 6 april.

Frå 2006 ynskjer vi alle nyfødde velkommen med ei gåve
Har løyvd midlar til utstyr i All-aktivitetshuset for trivsels– og helsefremjande føremål

Middag og handletur på Høgda: Samarbeid med Nærmiljøsentralen, vil du delta ta kontakt ring: 57734620 (nærmiljøsentralen) eller 57732878 (Mildrid)

Vi vil gjerne ha framlegg til nye aktivitetar og kurs
Førdefjorden Vel