Førdefjorden Vel

Bussruter m.m

Førdefjorden si origosone

Bussrute Førde-Flokenes-Askvoll

Bussrute Skjærli-Stavestrand-Gjelsvik

Ekspressbåtrute Ålesund-Nordfjord-Bergen

Sunnfjord Miljøverk - Gjenvinningsstasjon i Askvoll

NAV - ledige jobbar

Førdefjorden Vel