Førdefjorden Vel

Nybrot Bygdekvinnelag

Nybrot Bygdekvinnelag feira 60 års jubileum i 2011 og første leiar var Maren Åsen. . Laget er tilslutta NORGES BYGDEKVINNELAG som tidligare kalla seg for NORGES BONDEKVINNELAG. Etter som tidene forandra seg vart det natuleg å kalle laget for bygdekvinnelaget. Vi i bygdekvinnelaget er opptatt av tradisjonar og jobbar for å ha levande og aktive bygdemiljø.Skape eit fellesskap mellom generasjonane og eit inkluderande samfunn,viktige verdiar for bygda vår.Vi arr. kurs om mat og mattradisjonar,påvirkar i saker som likestilling ,vern av matjord og eit bærekraftig forbruk.

Legg ved bilder der nokre av damene har vore med fra starten av. Her kosar dei seg på julebordNybrot Bygdekvinnelag © Magnhild Rørvik
Førdefjorden Vel