Førdefjorden Vel

Lag og Organisasjonar


Her finn du ein oversikt over lag og organisasjonar. Bygda har eit aktivt og allsidig organisasjonsliv og felles for alle organisasjonane er at nye medlemmer er hjarteleg velkommen.

Sidene er inndelt slik at lag og oranisasjonar har høve til å presenterer seg, og ein finn nyheiter og arrangement som gjeld dei aktuelle laga

Vi ynskjer/håper/krev at dei forskjellige laga og folk elles bruker aktivitetskalenderen som ein finn på framsida for å informere om planlagde arrangement, enten at de registrerer det sjølv eller at de gjev oss melding så skal vi registrere det. På den måten vil vi unngå at arrangement vert lagt til samme dag og ein får gjerne større oppslutning når ein når ut med informasjon ut til fleire.

Er det lag og organisasjonar som ynskjer å presentere seg og som ikkje er få finne på sida i dag, kontakt oss

Førdefjorden Vel