Førdefjorden Vel

Sogeskrift for Askvoll kommune

Askvoll sogelag har gjeve oss løyve til å publisere tekstar som gjeld området vårt, og som tidlegare har vore på trykk i Sogeskrift for Askvoll kommune. Sidan 1984 har sogelaget gjeve ut 17 bøker. For meir informasjon om sogelaget sitt arbeid kan du besøke nettsida deira.

Kvernhus på gardane i området frå Flokenes til Oslandsbotten i Askvoll kommune

Røvarane ved Tjuvbergsnova

Noko om vegsoga ved førdfjorden

Maren Gjelsvik

Førdefjorden Vel