Førdefjorden Vel

Bildebrev

Kvar månad vert oppsumert med eit utval bilder for å illustrere hendingar i bygda. Her finn ein desse samla.

September 2009

Oktober 2009

November 2009

Januar 2010

Februar 2010

Mars 2010

April 2010

Mai 2010

Juni 2010

Juli 2010

August 2010

September 2010

Oktober 2010

November 2010

Desember 2010

Januar 2011

Februar 2011

Mars 2011

April 2011

Mai 2011

Juni 2011

Juli 2011

August 2011

September 2011
Førdefjorden Vel