Førdefjorden Vel

Skule og oppvekst.

 © Margunn G. Selvik
Skule og oppvekst er ein sentral del i folk sin kvardag. Det er viktig for bygda at vi har skule og barnehage i området, og det er viktig at det på ettermiddag og kveldstid er organiserte aktivitetstilbod.

Barn og unge kan vere med på desse aktivitetstilboda:

- Musikkverkstad
- Danseverkstad
- Kulturskule/Hardingfele
- Idrettsskule
- 4H
- Fotball
- Søndagsskule
- Jonasklubben
- Bygdekino

Nokre av tilboda er presentert på desse sidene, fleire vil komme seinare.


Førdefjorden Vel