Førdefjorden Vel

Fjellturar

"Frå hav til bre", "Der fjord møter fjell", det er mange klisjéar som prøver å beskrive særeigen natur i bygdenorge. Felles for desse klisjéane er at dei passar inn i ytste Førdefjord. Med storhavet som (nesten) næraste nabo og ein av Sunnfjord sin høgaste fjelltoppar godt plassert midt i bygda er det store kontrastar på korte avstandar.

Det er mange flotte toppturar å velje mellom. På desse sidene vert nokre av dei presentert.

Ynskjer du å lese meir om turar i området er bloggen til Gustav Skaar full av turrapportar frå lokale fjell. Lenkene under er ein snarveg til desse turane.

Blegja

Eitrenipa

Fossedalshengenipa


Fyr og flamme © Gustav Skaar
Fyr og flamme
Gustav Skaar
Førdefjorden Vel