Førdefjorden Vel

Maskinentreprenør Terje Selvik

Starta opp som entreprenør i 1976 og har Førdefjorden som arbeidsområde. Utfører boring,sprenging,graving og masseforflytting.

Kontaktinformasjon:
Selvik T maskinhaldar
6983 Kvammen
tlf 97153970/57731874
Førdefjorden Vel