Førdefjorden Vel

Nyhende

Schei-komiteen

Ordførarkandidatar
Ordførarkandidatar
Er ein av desse den neste ordføraren vår? Eller kanskje alle saman?

Det går rykter om brubygging over Dalsfjorden. Det er vel og bra, men det kan verte spennande å sjå om kommunestrukturen i ytre Sunnfjord vil endre seg.

Det er rundt 40 år sidan Schei-komiteen revolusjonerte kommune Norge. Nye transportmåtar var en viktig premiss for Schei-komiteen. Overgang fra sjø- til landevegstransport skjedde hurtig. Vegar vart bygd, bussruter og fergesamband vart oppretta, lokalbåtruter vart nedlagd. No skulle vegane binde saman, og de nye kommunegrensene vart ofte lagt midtfjords. Fjorden som før hadde bundet saman og vore hovedtransportåra gjennom kommunen vart no det som skilde.

I fylkesarkivet kan ein no finne tilrådinga frå kommuneinndelingskomiteen av 1946. Lenkene under tek deg vidare.

Vevring kommune
Bru kommune
(Sist oppdatert 21.februar 2011, 09:56)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel