Førdefjorden Vel

Nyhende

Konkurranse i samband med Førdefjord-dagen

Lag ein bildepresentasjon av bygda. (Bruk eit digitalt presentasjonsprogram som til dømes Power Point). Tema/tittel på presentasjonen er Bygd for trivsel, og det er eit krav at teksten Bygd for trivsel vert brukt ein eller fleire gonger i presentasjonen. Lengd på presentasjonen: 2-4 minutt. Presentasjonen må leverast til Førdefjorden Vel innan 20.april.

Bidraga til konkurransen vil bli vist med på storskjerm på ”Førdefjord-dagen” på Høgda laurdag 23. april. Kl 14 vert det kåring av vinnaren  For levering av bidrag, ta kontakt med Bente på bentenymoenselvik@hotmail.com
(Sist oppdatert 16.april 2011, 20:34)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel