Førdefjorden Vel

Nyhende

Fann krater under vegen.

Vegstandaren på Vestlandet er gjenstand for både frustrasjon og muntrasjon. I vårt område truar Firda Billag med å ikkje køyre bussruter på gamlevegen på grunn av dårleg vegstandar. Telehiv høyrer ikkje berre våren til, men kan opplevast heile året på denne strekninga. Ein attraksjon i seg sjølv…?

Ein utfordrar i kategorien ”Vestlandets verste veg” er tilfellet som dukka opp ved Ulveskaret fredag 16. oktober. Iris fann eit knyttnevestort hol i asfalten. (På størrelse med knyttneven til Trond så det var ganske stort.) Ved nærare undersøking viser det seg, ifølge arbeidsformann John-Henning Strandos i Veidekke, å vere "en liten undergraving". Holet var 1,7 meter djupt og 1 meter breidt. Med andre ord ”en liten underdrivelse”.

Ein skal vere glad ikkje større bilar køyrde seg fast i dette holet. Konklusjonen får vere at asfalten i området held god kvalitet.

Fann krater under vegen.

Krater © Foto: Iris B. Rysjedal
Krater
Foto: Iris B. Rysjedal
Fredrik sjekker om jordekorna har det bra.
(Sist oppdatert 16.oktober 2011, 13:27)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel