Førdefjorden Vel

Nyhende

Skipingsdokument for Kvammen Handel AS

Den 30.04.2014 vedtok fylgjande stiftar å stifte aksjeselskapet Kvammen Handel AS:

Førdefjorden Vel
Org. nr. 993320323
ved leiar Tove Ekreskar Nervik
6983 Kvammen
som teikna seg for 158 aksjer. (Aksjenr. 1-158)


- Selskapets aksjekapital vart teikna med kr 790 000. Det vart teikna 158 aksjar pålydande
kr 5 000,00.

- Heile aksjekapitalen skal innbetalas innan 15.05.2014. Skiparane kan ikkje overdra teikningsrettar eller aksjar som ikkje er fullt innbetalt utan samtykke frå styret.

- Selskapet skal dekke utgiftene til stiftelsen av selskapets aksjekapital. Stiftelsesutgiftene utgjer:

- Registreringsgebyr til Foretaksregisteret kr 5 666

- Sum stiftelsesutgifter: kr 5 666


- Kvar aksje kostar kr 5.000

- Stifterne vedtok åpningsbalansen for Kvammen Handel AS. Åpningsbalansen er vedlagt og er å anse som en del av stiftelsesdokumentet.

- Stifterne vedtok vedtektene for Kvammen Handel AS. Vedtektene følgjer vedlagt og er å sjå som en del av stiftelsesdokumentet.


Fylgjande styre vart vald:
- Gunnar Osland, styreleiar
- Renate Berg
- Tormod Selvik
- Steinar Hagesæther
- Monika Stubhaug

Varamedlem:
- Egil Tjønnaland
- Ole Andreas Myrstad- Deloitte AS
Hafstadvegen 25
6800

Vart valde som selskapet sin revisor


Underteikna erklærer med sine underskrift Kvammen Handel AS som stifta.


Kvammen, 30.04.2014


___________________________________________

Leiar, Tove Ekreskar Nervik, Førdefjorden Vel.
(Sist oppdatert 14.mai 2014, 14:55)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel