Førdefjorden Vel

Nyhende

Presentasjon 609 på politikardagen

Arbeidsgruppa for Fv. 609 ved Hundsåna/Heilevang fekk innpass på politidardagen den 26. mai, og fekk fortelje om ras-problema vi har på vegen vår. Dette er andre gong arbeidsgruppa er på Leikanger. Første gong tidligare i vår i møte med Samferdslekomiteen og representantar frå Statens Vegvesen. Denne gongen var altså alle fylkespolitikarane tilhøyrarar.
Arbeidsgruppa møtte stor forståing for vårt behov for ei snarleg løysing frå fylkespolitikarane, men naturleg nok ingen umiddelbare lovnader.

Video av presentasjonen finn du her: http://vimeo.com/96633969

(Sist oppdatert 27.mai 2014, 23:16)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel