Førdefjorden Vel

Nyhende

Arealdelen av kommuneplanen

Arealdelen av kommuneplanen ligg no ute til offentleg ettersyn. Alle som vil kan komme med innspel innan 19. september.
Du finn den her:
https://www.askvoll.kommune.no/askvoll-snarvegar-topp/aktuelt/arealdelen-av-kommuneplanen-offentleg-ettersyn.aspx
https://www.askvoll.kommune.no/askvoll-snarvegar-topp/aktuelt/arealdelen-av-kommuneplanen-offentleg-ettersyn.aspx
(Sist oppdatert 16.august 2014, 19:06)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel