Førdefjorden Vel

Nyhende

Gjetarhundprøve i Skjærli

Av Jan Kåre Ravnøy

Askvoll arrangerer ein gjeterhundprøve kvart år der Holmedal Sau og Geitelslag og Askvoll Sau og Geitealslag byter på å stå som arrangør. Gjeterhundprøven vart i år helde hjå Noralf og Eva Høydal søndag 7/9.08.

Deling

Det var 23 hunder som stilte til start, det største frammøte noen gong. Det stilte hundar i to klassar. I klasse 3, som var klassifisering til norgesmesterskap, vann Magnus Grimeland frå Raudeberg med hunden Jill. På andre plass kom Sigbjørn Fænn frå Stryn med hunden Moss og på tredje plass Kurt Magne Fardal frå Gaupne med hunden Kez

I klasse 1 som er ein bruksgodkjenning av hunden vann Sigbjørn Fænn med hunden Pipi, på andre plass kom Margrete Garlid frå Stryn med hunden Jim og på tredje plass Jan Kristensen Stryn med Sue.

Prøven vart gjennomført i flott haustvær og med sauer som krevde sin hund.

Samling


(Sist oppdatert 25.september 2008, 13:33)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel