Førdefjorden Vel

Nyhende

Kvammen Båtlag - båtplassar


Kvammen Båtlag ynskjer å skaffe oss ei oversikt i kven som er interesserte i å kjøpe eller leige ein båtplass i Kvammen.
Planen er å lage til mellom 30- 34 båtplassar, fordelt på betongbrygga. Ved kjøp av kvar båtplass har vi rekna oss fram til ein ca sum på 75.000kr, denne prisen er enno ikkje fastsett.

Forskjellige finansieringsmetodar er ein moglegheit. Det er også mogleg å leige ein båtplass over tid, men dette kjem vi tilbake til så snart vi har ei oversikt over kor mange som er interesserte i båtplass. Det vil også vere ein leige sum i året, som går til vedlikehald, straum og liknande.

Så i første omgang treng vi ei ca oversikt på kor mange som er interesserte i dette. Du kan levere dette brevet i postkassa vår i butikken på Høgda.

Frist for melding om interesse er 22.november 2008

Du finn meir informasjon på nettsidene til Kvammen Båtlag

Mvh
Kvammen Båtlag

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Steinar Bråstad 99493550
mail braastad.xo@hotmail.com
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Navn:___________________________________________


Eg har interesse av å kjøpe ein båtplass i Kvamsvika ____

Eg har interesse av å leige ein båtplass i Kvamsvika ____
(Sist oppdatert 09.november 2008, 07:43)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel