Førdefjorden Vel

Nyhende

Bildebrev frå September

For å ta pulsen på bygda vil vi framover legge ut bilder som presenterer kva som skjedde sist månad. Denne månaden er det ikkje så mykje puls, mest naturbilder. Send oss bilder frå hendingar av alle slag eller flotte naturbilder om du har det så vert dei presentert neste månad.

Haustfest
Haustfest
Sjøstjerna 4H hadde haustfest laurdag 26 september.


Husbygging
Husbygging
Det går ikkje hus forbi at det er stor aktivitet på tomtene som vart seld for ei krone tidlegare i år. Terje Selvik har ordreboka full desse dagane og opparbeiding av tomtene går unna.

Atløy
Atløy
I samband med Vevringutstillinga gjekk veteranbåten Atløy i skytteltrafikk mellom Florø, Vevring og Kvammen. Dette var eit populært tiltak som mange nytta seg av. Mange har eit forhold til båten sidan den gjekk som lokal rutebåt tidlegare. Båten i bakgrunnen kan også definerast som veteranbåt, men har av ulike grunnar ikkje vore nytta til transport av verken folk eller spikar siste tiåra...

Heimlengt © Gustav Skaar
Heimlengt
Gustav Skaar
Sauer i fint driv mot slakteriet.

Sau
Sau
Sauebøndene i bygda har gått saman om felles levering av lam. Fordelane er ekstra betaling til bonden, enklare henting for Nortura og god anledning til fagprat.

Rydding
Rydding
Førdefjorden Vel har vorte løyvd SMIL-midlar til skogrydding langs riksvegen. I denne samanhengen har det vorte rydda utanfor krysset ned i Gjelsvika. No kan ein faktisk sjå makrell som bryt vassflata utanfor sanden når ein køyrer forbi, for dei som har interesser i dei baner.

Gullgraving?
Gullgraving?
Mørke skyer over Engebøfjellet? 27. september var frist for uttale til Engebøprosjektet, eit prosjekt som får blodet til å bruse i årane på mange, av ulike grunnar.
(Sist oppdatert 02.oktober 2009, 08:40)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel