Førdefjorden Vel

Gjelsvik barnehage

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement


Gjelsvik barnehage er ein kommunal barnehage med to avdelingar godkjend for barn frå 1 til 6 år. Barnehagen var ny i 1995 og er samlokalisert med skulen. I tillegg til våre to avdelingar har vi ein del fellesareal med skulen, som gymnastikksal, bibliotek og kjøkken. Vi har og eit godt og trygt uteareal. Her er med andre ord god plass til å boltre seg!


Dagleg opningstid frå 07:15 til 16:30
Barnehagen held ope 47 veker i året (stengt i romjula og yrkesdagane i påskeveka).
Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon for 1. søsken og 50% for 2. søsken og fleire.

Betalingssatsar frå 1. februar 2011
100% 2.290 kr
80% 2.060 kr
60% 1.600 kr
40% 1.140 kr

E-post: gjelbarn@online.no
Tlf-styrer: 57733255
Tlf-avdeling: 57733250


Førdefjorden Vel