Førdefjorden Vel

Rørvik Lag for funksjonshemma

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

NHF Askvoll/Rørvik lag er eit lokallag under Norges Handikapforbund. Norges Handikapforbund (NHF) er ein uavhengig interesseorganisasjon som arbeider for likestilling og full deltakelse for funksjonshemmede. NHF si hovedmålgruppe er bevegelseshemmede.

Målsetjinga til laget:
Laget si overordna målsetjing er å arbeide for eit samfunn som er tilrettelagt for alle. Vidare ynskjer vi å prioritere aktivitetar som kan medføre auka trivsel og betre livskvaliteten for innbyggjarane i bygdene våre. 1 2008 vil laget prioritere å arbeide med å få laga til tilrettelagt badeplass ved Øyravatnet. Dette er eit BU-prosjekt i samarbeid med Førdefjorden Vel.

Styret:
Styret i 2008 er samansett slik:
Leiar Renate Berg
Nestleiar Johannes Rørvik
Sekretær Hilde Leknes
Kasserar Kevin Hawkes
Styremedlem Gerd Rød


For meir informasjon, kontakt Renate Berg, leiar, tlf: 95 87 37 15.
Sjå gjerne også Norges Handikapforbund si heimeside, www.nhf.no


NHF Askvoll/Rørvik lag 60 år.
NHF Askvoll/Rørvik lag 60 år.
Else Grytten, Sonja Grytten og Marit Leknes i full sving under 60 års jubileumet.
Førdefjorden Vel