Førdefjorden Vel

Allaktivitetshuset - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Allaktivitetshuset

Allaktivitetshuset v/leiar Trond Selvik
6983 Kvammen
Tlf.: 97 05 65 93

Dei som ynskjer å leige Allaktivitetshuset må kontakte Trond Selvik. Bruk telefonnummer 97 05 65 93. Dette gjeld alle typar arrangement, også bytte av dato for laurdagskafé.
Førdefjorden Vel