Førdefjorden Vel

Kvammen kapell - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Kvammen kapell

Kvammen kapell

Ynskjer du å leige kapellet eller låne noko av utstyret vi har her, tek du kontakt med kyrkjeverje May Wenche Fossmark tlf 5773 0662

Kyrkjelydsutval for Kvammen kapell.
Oppgåvene til utvalet er m.a.:
- gudstenestefornying
- finne kyrkjevertar og tekstlesarar
- kome med framlegg til offerliste
- organisere kyrkjekaffi, - kvelds eller - frukost
- arrangere friluftsgudsteneste
- drøfte/ avgjere saker som vert delegert frå soknerådet

I tillegg til oppgåvene som er nemnde ovanfor har vi sidan vi starta: arrangert Alpha-kurs, fått i gang dugnad på uteområdet, samarbeidd med orgelnemnda for å få orgel i kapellet og samarbeidd med folkeakademiet om konsertar. I samband med 30-årsjubileet til kapellet (2007) samarbeidde vi med sogenemnda og skulen og fekk skrive bok om kapellet og aktiviteten her. Vi har framleis bøker for sal!
Då her har vore div lekkasjar og slitasje har vedlikehald og vore tema på møta i utvalet.

Dersom du har innspel til sakene som er nemnde ovanfor eller til nye saker, kan du ta kontakt med oss som er i kyrkjelydsutvalet:
Marit Leknes Gryte (kasserar for laurdagskafe og kyrkjekaffi)
Anne Marie Sve Mandelid
Ann Britt Ålen,
Ole Andreas Myrstad (leiar i soknerådet og leiar for kyrkjelydsutvalet)
Sigrid Lunde

Kåre Rune Gjelsvik er tilsett som reinhaldar.
Konfirmasjonsbilete frå Kvammen kapell
Førdefjorden Vel