Førdefjorden Vel

Stiftinga Høgdatun - Om oss

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Stiftinga Høgdatun

Stiftinga Høgdatun

Leiar Steinar Bråstad
Nestleiar Gerd Rød
Kasserer Jorun Aalen
Sekretær Edle Skjærli
Styremedlem Lars Terje Storevik

Vara og Byggjenemd :Hjalmar Solheim og Kevin Hawkes.

Arbeidsgruppe: Anne Sofie Reiersgård, Jostein Gryte, Aud Følling og Anne Karin Bråstad.
Illustrasjonskisse
Førdefjorden Vel