Førdefjorden Vel

Kvammen kapell - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Kvar vart det av kyrkjeblad?

21. okt 2012, 10:55

Har kyrkjeblad forsvunne på veg ut frå Førde, - igjen?

Desse skal styre kyrkjelydane

21. sep 2011, 09:22

Medlemmene i det nye soknerådet er:
Anne Grethe Lien, Jorunn Ringstad, Jostein Vidar Takle, Kari Berit Ness, Reidun Melvær Norheim, Ole Andreas Myrstad, Linda Karin Solheim, Arne Fedøy, Inger Lise Saltskår og Oddvar Reidar Indrebø.
Varamedlemmer: Agathe Karin Herland, Else Stølen, Judith Karin Nesberg Gjervik, Jostein Gryte, Agnar Kjell Vilnes.

Det vart avgjeve 617 røyster
Valdeltaking: 27%

Nytt konfirmantkull

19. sep 2011, 09:16

Søndag 11. september 2011 var dåpsdagen til Lone Hestvik Osland. Denne dagen var det familiegudsteneste i Kvammen kapell, og Lone vart døypt av Stein Hugo Fykse.
Elevane i 5.klasse fekk Bibel frå kyrkjelyden og soknepresten både song og snakka med elevane om boka med alle bøkene.

I preika trekte Stein Hugo m.a. fram ei lita historie om ein gut som såg ein kristen hest i hagen. Fleire drog på smilebandet då samanhengen vart forklart, hesten hang med hovudet. Noko til ettertanke?

I alt ni konfirmantar kom fram og vart presenterte med djupe bukk og forsiktig neiing.

Kyrkjelydsutvalet inviterte til kyrkjekaffi etter gudstenesta. Her vart det meir informasjon om planane for konfirmasjonstida. I år får konfirmantane tilbod om å vere med både på nattcup og konfirmantleir. Sjølve konfirmantundervisninga er lagt utanom skuletid i samband med Jonas-klubben om torsdagane.

Foreldra kom med sterke ynskje om å få endra konfirmasjonsdagen i mai. Dette ville soknepresten vurdere og kome med tilbakemelding om seinare.

Det regnar inn

05. apr 2011, 04:17

Flott dugnadsinnsats!

20. aug 2010, 08:52

Terje svingar gravemaskina

06. jul 2010, 07:21

Meld deg!

06. jul 2010, 07:13

Kyrkjevalet 2009

22. sep 2009, 09:39

Kyrkjerute

06. apr 2009, 04:42

Parkeringsplass ved Gjelsvik gravplass

08. jan 2009, 01:03
Førdefjorden Vel