Førdefjorden Vel

Kvammen kapell - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Meld deg!

Den nye redaksjonen for kyrkjebladet ynskjer at nokon frå området her vert med i redaksjonen. Dei ber og om innspel og idear.
Petter Jonny Rivedal, som er med i den nye redaksjonen til kyrkjebladet, etterlyser i siste utgåve stoff til bladet. Han ynskjer og at det kjem fleire medlemer med i redaksjonen, og nemner spesielt frå området her.

Kyrkjebladet er tenkt som eit kontaktorgan og informasjonsblad for Askvoll sokn. Målet er å gje ut fire blad i året.

Redaksjonen tek med glede imot idear og bidrag.
Ta kontakt med kyrkjekontoret tlf 5773 0602 eller Petter Jonny Rivedal petter.jonny.rivedal@enivest.net
(Sist oppdatert 06.juli 2010, 15:13)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel