Førdefjorden Vel

Stiftinga Høgdatun - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Stiftinga Høgdatun - Kronerulling

Stifitnga Høgdatun skal i gang med å bygge tre utleigebustader på Høgda. Vi treng å styrke eigenkapitalen! Vil DU være med å støtte opp om prosjektet er vi takksame for det.

Du kan betale inn på konto nr 3740.14.01920 Beløp er valgfritt. Alle bidrag hjelper oss med å realisere prosjektet.

Er du interessert i å leige, eller kanskje du kjenner nokon som er det? For nærare informasjon kontakt Steinar Bråstad (99 49 35 50 / braastad.xo@hotmail.com)

Firda - Får husdraumen etter 24 år!

(Sist oppdatert 02.februar 2012, 22:51)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel