Førdefjorden Vel

Kvammen kapell - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Parkeringsplass ved Gjelsvik gravplass

Investeringsbudsjettet for kyrkja

I kommunestyremøtet 15. desember vart mellom anna budsjettet for 2009 handsama. På inversteringsbudsjettet vart det sett av midlar til opparbeiding av ny parkeringsplass ved Gjelsvik gravplass. Førdefjorden Vel hadde parkeringsplassen her med i sin søknad til BU-midlar. Velforeininga kom og med innspel til Askvoll sokneråd om at desse midlane i tillegg til dugnad, vert brukt til utviding av den tiltenkte parkeringsplassen. Det som no då er planlagt igangsett i 2009 er parkeringsplass bak Mass-staua, til venstre før brua, og at velforeininga står for opparbeiding av parkeringsplassar langs elva på høgre side.
(Sist oppdatert 11.januar 2009, 13:11)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel