Førdefjorden Vel

Førdefjorden Vel - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Mobildekning i Askvoll kommune

I arbeidet med vidare utbyggjing av mobilnettet vil Askvoll kommune prioritere dei ulike problemområda i kommunen slik:

1. Skorvemarka
2. Rivedal
3. Værlandet
4. Atløy

Telenor sitt dekningskart har vore sendt på høyring til næringslivet og
velforeningane i kommunen. Eit kort samandrag syner at Skorvemarka og Rivedal
peikar seg ut med store område utan dekning. Felles for begge områda er at dei har fleire
aktive gardsbruk i dei dekningslause områda. SFE-nett har problem med manglande dekning i
Rivedal, medan SFE-produksjon sine problem i Skorvemarka særleg er knytt til evt. vidare
utbyggjing der.
(Sist oppdatert 03.mars 2009, 09:46)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel