Førdefjorden Vel

Nordre Askvoll Helselag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Medlemsfordelar i Nordre Askvoll Helselag

Laget vårt har som oppgåve å arbeide for helse og trivsel blant alle i bygda vår. Vi har aktivitetar som passar for alle og vi har aktivitetar som er retta inn på ulike grupper.

Medlemsfordelar, vedtatt på årsmøtet 2009:
-medlemmar får refundert kr. 30 ved bruk av terapibassenget i Førde, inntil 10 ganger pr år
-medlemmar får refundert kr. 150.- pr. år for medlemskap knytt til fysisk aktivitet (td. Stepp, Puls, Spenst mm)
-medlemmar og pensjonistar (også ikkje medlemmar) får dekka kr. 100.- pr. time hjå forpleiar pr. år.
(Sist oppdatert 24.mai 2009, 22:55)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel