Førdefjorden Vel

Førdefjorden Vel - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

”Gjør din bolig bedre”

Årets bustadmesse fann stad i Førdehuset 10.-12. september. Mellom ein aggressiv puteselger og eit Leikeland full av barn høge på sukker fann ein Førdefjorden Vel sin stand. Ikkje årets mest spektakulære stad, men vi klarte likevel å formidle buskapet vårt: BYGGJEKLARE UTSIKTSTOMTER TIL EI KRONE!

Sidan vi er ferske i faget var det nettopp ei overskrift som dette standen mangla. Nokre såg nok ikkje kva vi kunne tilby, men mange stoppa for ein god prat der vi fekk formidla bodskapen vår. For å gjenta dei viktigaste punkta i denne bodskapen:

- Byggjeklare utsiktstomter til ei krone. Tilbodet varer ut 2011.
- Veg, vatn og avlaup fram til tomtegrensa
- Sikker barnehageplass, barne og ungdomsskule 4 kilometer unna.
- Daglegvarebutikk, ballbaner, trimrom og leikeplass eit steinkast unna, viss du er god til å kaste stein.
- Regionssenteret Førde ligg 30 minutt unna.


Andre tilbod i området:

- Småbåthamn med ledig båtplass
- Badeplass med universell utforming
- Leirduebane
- Fantastiske turmuligheiter langs strandsona og på fjellet

Kontakt Askvoll kommune på 57730700 eller Førdefjorden Vel , tormselv@online.no om noko av dette er interessant.

Tomtesalg
Tomtesalg
Potensielle tomtekjøparar sto i kø.
Førdefjorden vel sin stand på boligmessa.
Førdefjorden vel sin stand på boligmessa.
Blide og fornøgde, men kva gjer ein representant frå Norgeshus Naustdal bygg på dette bildet?
Profilering
Profilering
Messegeneralen poserer stolt i Førdefjorden t-skjorte.
(Sist oppdatert 15.september 2010, 08:30)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel