Førdefjorden Vel

24. desember

Då er det tid for å ynskje alle ei god og fredfull julehøgtid! Eg rundar av adventskalenderen med bilder frå Blegja og ein fjøsnisse.

Vi reiser oss og syng Deilig Er Jorden saman med Sissel Kyrkjebø.

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den,
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født !
Førdefjorden Vel