Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Bussruter m.m

Førdefjorden si origosone

Bussrute Førde-Flokenes-Askvoll

Bussrute Skjærli-Stavestrand-Gjelsvik

Ekspressbåtrute Ålesund-Nordfjord-Bergen

Sunnfjord Miljøverk - Gjenvinningsstasjon i Askvoll

NAV - ledige jobbar

Førdefjorden Vel