Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Næring

I menyen til venstre finn ein oversikt over næring i bygda. Er det nokon som føler seg utelatt send informasjonFørdefjorden Vel