Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Sogeskrift for Askvoll kommune

Askvoll sogelag har gjeve oss løyve til å publisere tekstar som gjeld området vårt, og som tidlegare har vore på trykk i Sogeskrift for Askvoll kommune. Sidan 1984 har sogelaget gjeve ut 17 bøker. For meir informasjon om sogelaget sitt arbeid kan du besøke nettsida deira.

Kvernhus på gardane i området frå Flokenes til Oslandsbotten i Askvoll kommune

Røvarane ved Tjuvbergsnova

Noko om vegsoga ved førdfjorden

Maren Gjelsvik

Førdefjorden Vel