Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Maskinentreprenør Terje Selvik

Starta opp som entreprenør i 1976 og har Førdefjorden som arbeidsområde. Utfører boring,sprenging,graving og masseforflytting.

Kontaktinformasjon:
Selvik T maskinhaldar
6983 Kvammen
tlf 97153970/57731874
Førdefjorden Vel