Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Flokenes Fiskefarm AS


- Starta oppdrett i Førdefjorden i 1984
- 3 lokaliteter i ytre del av Førdefjorden – innanfor foreslått grense for NLF
- 2 konsesjoner – (1560 tonn mtb)
- Årleg produksjon ca 1500 tonn
- Omsetning 2006 – 40 mill
- Bedrifta er eid og drevet av 4 familier – alle med lokal tilknyting

- Vi er 5 tilsette som alle bur i Førdefjordsområdet.
- Vi er viktige arbeidsplasser i et ellers næringsfattig område.
- Vi bidrar til verdiskaping i kommunen vår og i Sunnfjordregionen.

Fra regnskapet 2005:
Fórkjøp – 12,5 mill
Slakteritjenester – 3 millFørdefjorden Vel