Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Utleigebustader

Om du ynskjer å leige husvære i bygda finn ein oversikt over ledige bustader her. Har du husvære du ynskjer å leige ut, kontakt oss og vi kan presentere det herHusværet du ser på biletet er forøvrig ikkje til leige...

Førdefjorden Vel