Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

50 år sidan julehandelforliset

(Sist oppdatert 11.desember 2010, 21:48)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel