Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Vatn

Som vestlendingar er vi van(n) med at store mengder vatn. Vi har ein årsnedbør som kan sidestillast med kva Noah opplevde då han dreiv som båtbyggar. Dei siste vekene har bygda vore i fokus på ulike måtar når det gjeld vatn:

- Lekkasje

- Ras

- Vassverk
(Sist oppdatert 16.april 2011, 11:44)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel