Førdefjorden Vel
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Askvoll kommune - Kvammen vassverk

(Sist oppdatert 13.januar 2009, 13:46)

Gå til nyhendearkiv

Førdefjorden Vel